Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Czasopismo „Logistics and Transport” publikuje materiały w pięciu obszarach tematycznych:

 

a) Logistyka
W ramach tego działu prezentowane są wyniki badań naukowych dotyczące wszystkich zagadnień związanych z logistyką. Dział ten charakteryzuje szerokie ujęcie tematu i podejmowane są na jego łamach przede wszystkim zagadnienia związane z nauką o zarządzaniu i organizacją pracy związanej z przepływem materiałów i informacji w łańcuchu dostaw. Dział ten obejmuje także tematykę związaną z utrzymaniem technicznym systemów logistycznych i transportowych. Dominującymi zagadnieniami w tym przypadku są: infrastruktura transportowa, przeładunkowa czy magazynowa, jakkolwiek spektrum zainteresowania jest znacznie szersze i obejmuje także infrastrukturę informatyczną i narzędzia komunikacji (np. EDI).

 

b) Transport
W tym dziale tematycznym obszar zainteresowania stanowią kwestie transportu towarowego, jak również pasażerskiego. Dział podejmuje zagadnienia organizacji transportu, jak i jego otoczenia, dużą wagę zwraca się także na wpływ i skutki transportu na inne obszary działalności człowieka oraz na aspekty ekologiczne związane z realizacją transportu.

 

c) Zarządzanie
Dział ten dotyczy kwestii związanych z funkcjonowaniem współczesnych i przyszłościowych organizacji, zwłaszcza transportowych. W tej części zamieszczane są materiały związane z przeobrażeniami firm, wpływu Rewolucji Przemysłowej 4.0 na działalność organizacji, akcentowana jest także rola personelu w osiąganiu wysokiego poziomu jej efektywności.

 

d) Budownictwo
Dział ten dotyczy najprężniej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarczych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Publikuje artykuły dotyczące budownictwa lądowego i wodnego. Zamieszczane są zdobycze nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, głównie w wymiarze praktycznym, przede wszystkim odnoszące się do budownictwa infrastrukturalnego.

 

e) Edukacja
Dział ten stanowi odpowiedź na oczekiwania czytelników, którzy w dużej mierze będąc pracownikami naukowymi prowadzą działalność dydaktyczną. Na łamach tego działu publikowane są prace poświęcone nowoczesnym metodom kształcenia logistyków oraz osiągnięciom dokonanym na tym obszarze.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport