Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Logistyka i Transport jest czasopismem naukowym (ISSN 1734-2015) z ponad 10 letnią tradycją. Na jego łamach publikowane są materiały będące wynikiem badań naukowców z Polski jak i zagranicy. Dla poszerzenia grona czytelników od 2009 roku czasopismo wydawane jest w języku angielskim.
Wysoką jakość czasopisma poświadczają wyniki oceny dokonywanej zarówno przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego jak i inne niezależne podmioty (np. Indeks Copernicus).
Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy zarówno autorów, recenzentów jak i jednostki zainteresowane dystrybucją wyników badań prezentowanych na łamach Logistyki i Transport.

 

 

 

"Logistyka i Transport" wydawane jest w języku angielskim, o nadanym numerze ISSN 1734-2015, od MEiN otrzymało 20 pkt.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport