Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Pierwotną formą wydawniczą czasopisma jest wersja papierowa. Dla tej formy wydawniczej, uwzględniając naukowy charakter czasopisma zachęcamy biblioteki organizacji naukowych do wymiany między bibliotecznej.


Kopie elektroniczne wszystkich artykułów opublikowanych na łamach czasopisma dostępne są na zasadach open access na stronie internetowej. Każdy z numerów posiada opis bibliograficzny pozwalający na cytowanie nawet bez dostępu do wersji papierowej. Staramy się przez to zachęcić potencjalnych czytelników do lektury oraz usprawnić proces badań literaturowych.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport