Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Czasopismo „ Logistics and Transport” „ prowadzi politykę zasad etycznych w oparciu o COPE’s Best Practice Guidelines for Jurnal Editors w tym między innymi politykę zasad: fair play, zapobiegania konfliktom interesów członków redakcji, terminowości, poufności, zapobiegania konfliktom interesów związanych z recenzentami, zapobiegania konfliktom interesów autorów, rzetelnej prezentacji raportów badawczych, oryginalności pracy, rzetelności źródeł, eliminacji błędów w opublikowanych pracach. Szczegółowe informacje można znaleźć https://publicationethics.org/guidance/Guidelines.

 

Pragniemy poinformować, że czasopisma naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych muszą spełnić rygorystyczne standardy. Standardy te zostały opracowane wspólnie przez NSD i ESF i są oparte na głównych zasadach stosowanych przez ESF SCH w ERIH i Norweskim Stowarzyszeniu Szkół Wyższych a także Norweskim Rejestrze Czasopism Naukowych, Serii i Wydawców.

 

Redakcja będzie dokumentować wszelkie formy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad postępowań obowiązkowych w nauce. Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship autorów są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony autorów zostaną ujawnione, z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

 

Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości lub w części w jakimkolwiek innym składzie autorskim, tym samym gwarantują, że złożony do wglądu artykuł nie został również przekazany do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej itp. Autorzy zobowiązani są do informowania o stopniu oryginalności artykułu wstępnie w odpowiednim oświadczeniu.

 

Redakcja informuje, że wszystkie wykryte przypadki nieetycznego zachowania zostaną zdemaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej. Wpływające do Redakcji artykuły są sprawdzane przez system antyplagiatowy.

 

Wydawcą czasopisma „Logistics and Transport” jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, (działająca od 2001 r.), ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław, NIP: 895-174-97-82.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport