Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Czasopismo Logistyka i Transport publikuje materiały zgłoszone poprzez system redakcyjny online. Osoba wprowadzająca artykuł powinna dysponować prawami autorskimi do niego, gdyż podczas tego procesu akceptuje warunki publikacji. Z tej przyczyny redakcja nie przyjmuje do publikacji materiałów zgłaszanych drogą mailową lub przesłane pocztą.


Zgłaszane materiały powinny posiadać edytowalny format (RTF, DOC, DOCX). Nie wymaga się specjalnego sformatowania tekstu. Istotne jest aby przesłany tekst posiadał hierarchiczną strukturę (streszczenie, sekcje, bibliografia załącznikowa) oraz opis bibliograficzny (słowa kluczowe). Sekcje tekstu powinny być ponumerowane.


Treść powinna być złożona w jednej kolumnie bez makr i dodatkowych rozszerzeń formatowania. Ilustracje powinny być przygotowane do wydruku w odcieniach szarości. Akapity powinny być oddzielone poprzez zastosowanie większego odstępu lub wcięcie akapitowe.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2016 - Logistics and Transport